هاست لینوکس پرایم ایران و اروپا

برای مشاهده سایر پلن ها گزینه "نمایش منو" را انتخاب نمایید.

لینوکس پرایم 1 ایران


 
100,000 تومان
Kvartalno

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت
پردازنده 1 هسته اشتراکی 2Ghz
رم 1 گیگابایت اشتراکی


کنترل پنل دایرکت ادمین
پورت شبکه 1 گیگابیت
دیتاسنتر فناپ تلکام ، های وب ، آسیاتک


لینوکس پرایم 2 ایران


 
130,000 تومان
Kvartalno

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 40 گیگابایت
پردازنده 1 هسته اشتراکی 3Ghz
رم 1 گیگابایت اشتراکی


کنترل پنل دایرکت ادمین
پورت شبکه 1 گیگابیت
دیتاسنتر فناپ تلکام ، های وب ، آسیاتک


لینوکس پرایم 3 ایران


 
170,000 تومان
Kvartalno

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 80 گیگابایت
پردازنده 2 هسته اشتراکی 4Ghz
رم 2 گیگابایت اشتراکی


کنترل پنل دایرکت ادمین
پورت شبکه 1 گیگابیت
دیتاسنتر فناپ تلکام ، های وب ، آسیاتک


لینوکس پرایم انتخابی ایران


S početkom od   136,000 تومان
Kvartalno

فضا به انتخاب شما
ترافیک ماهیانه به انتخاب شما
پردازنده 2 هسته اشتراکی 5Ghz
رم 2 گیگابایت اشتراکی


کنترل پنل دایرکت ادمین
پورت شبکه 1 گیگابیت
دیتاسنتر فناپ تلکام ، های وب ، آسیاتک


لینوکس پرایم 1 اروپا


 
120,000 تومان
Kvartalno

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت
پردازنده 1 هسته اشتراکی 2Ghz
رم 1 گیگابایت اشتراکی


کنترل پنل دایرکت ادمین
پورت شبکه 1 گیگابیت
دیتاسنتر انگلیس ، فرانسه ، آلمان


لینوکس پرایم 2 اروپا


 
156,000 تومان
Kvartalno

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 40 گیگابایت
پردازنده 1 هسته اشتراکی 3Ghz
رم 1 گیگابایت اشتراکی


کنترل پنل دایرکت ادمین
پورت شبکه 1 گیگابیت
دیتاسنتر انگلیس ، فرانسه ، آلمان


لینوکس پرایم 3 اروپا


 
204,000 تومان
Kvartalno

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 80 گیگابایت
پردازنده 2 هسته اشتراکی 4Ghz
رم 2 گیگابایت اشتراکی


کنترل پنل دایرکت ادمین
پورت شبکه 1 گیگابیت
دیتاسنتر انگلیس ، فرانسه ، آلمان


لینوکس پرایم 4 اروپا


 
228,000 تومان
Kvartalno

فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 120 گیگابایت
پردازنده 2 هسته اشتراکی 5Ghz
رم 2 گیگابایت اشتراکی


کنترل پنل دایرکت ادمین
پورت شبکه 1 گیگابیت
دیتاسنتر انگلیس ، فرانسه ، آلمان