هاست وردپرس پلاس ایران و اروپا

برای مشاهده سایر پلن ها گزینه "نمایش منو" را انتخاب نمایید.

وردپرس پلاس 1 ایران


 
150,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

5GHZ پردازنده

2 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

وردپرس پلاس 2 ایران


 
200,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

8GHZ پردازنده

4 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

وردپرس پلاس 3 ایران


 
245,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

10GHZ پردازنده

6 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

وردپرس پلاس 4 ایران


 
445,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

14GHZ پردازنده

8 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

وردپرس پلاس 1 اروپا


 
190,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

5GHZ پردازنده

2 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

وردپرس پلاس 2 اروپا


 
245,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

8GHZ پردازنده

4 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

وردپرس پلاس 3 اروپا


 
300,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

10GHZ پردازنده

6 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

وردپرس پلاس 4 اروپا


 
535,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

14GHZ پردازنده

8 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف