هاست لینوکس پلاس ایران و اروپا

برای مشاهده سایر پلن ها گزینه "نمایش منو" را انتخاب نمایید.

لینوکس پلاس 1 ایران


 
100,000 تومان
ماهانه

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود (FUP)
پردازنده 2 هسته 3Ghz
رم 2 گیگابایت


کنترل پنل cPanel
پورت شبکه 10 گیگابیت
دیتاسنتر های وب ، شاتل


لینوکس پلاس 2 ایران


 
130,000 تومان
ماهانه

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود (FUP)
پردازنده 3 هسته 4Ghz
رم 2 گیگابایت


کنترل پنل cPanel
پورت شبکه 10 گیگابیت
دیتاسنتر های وب ، شاتل


لینوکس پلاس 3 ایران


 
170,000 تومان
ماهانه

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود (FUP)
پردازنده 4 هسته 5Ghz
رم 4 گیگابایت


کنترل پنل cPanel
پورت شبکه 10 گیگابیت
دیتاسنتر های وب ، شاتل


لینوکس پلاس انتخابی ایران


شروع از   191,000 تومان
ماهانه

فضا به انتخاب شما
ترافیک ماهیانه به انتخاب شما
پردازنده به انتخاب شما
رم به انتخاب شما


تعداد addon domain اضافی به انتخاب شما
کنترل پنل cPanel
پورت شبکه 10 گیگابیت
دیتاسنتر های وب ، شاتل


لینوکس پلاس 1 اروپا


 
125,000 تومان
ماهانه

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پردازنده 2 هسته 3Ghz
رم 2 گیگابایت


کنترل پنل cPanel
پورت شبکه 10 گیگابیت
دیتاسنتر انگلیس ، فرانسه ، فنلاند


لینوکس پلاس 2 اروپا


 
161,000 تومان
ماهانه

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پردازنده 3 هسته 4Ghz
رم 2 گیگابایت


کنترل پنل cPanel
پورت شبکه 10 گیگابیت
دیتاسنتر انگلیس ، فرانسه ، فنلاند


لینوکس پلاس 3 اروپا


 
215,000 تومان
ماهانه

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پردازنده 4 هسته 5Ghz
رم 4 گیگابایت


کنترل پنل cPanel
پورت شبکه 10 گیگابیت
دیتاسنتر انگلیس ، فرانسه ، فنلاند


لینوکس پلاس 4 اروپا


 
268,000 تومان
ماهانه

فضا 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
پردازنده 4 هسته 6Ghz
رم 4 گیگابایت


کنترل پنل cPanel
پورت شبکه 10 گیگابیت
دیتاسنتر انگلیس ، فرانسه ، فنلاند


لینوکس حرفه ای 1 ایران


 
120,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت فضای هاست

60 گیگابایت ترافیک ماهیانه

2GHZ پردازنده

1 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

لینوکس حرفه ای 2 ایران


 
160,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

5GHZ پردازنده

1 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

لینوکس حرفه ای 3 ایران


 
190,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای هاست

300 گیگابایت ترافیک ماهیانه

8GHZ پردازنده

2 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

لینوکس حرفه ای 4 ایران


 
380,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست

500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

10GHZ پردازنده

3 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

لینوکس حرفه ای 5 ایران


 
760,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضای هاست

800 گیگابایت ترافیک ماهیانه

14GHZ پردازنده

4 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف