هاست وردپرس اروپا

هاست وردپرس 1 اروپا


 
210,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

5GHZ پردازنده

1 گیگابایت رم

1 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

هاست وردپرس 2 اروپا


 
240,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

8GHZ پردازنده

2 گیگابایت رم

1 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

هاست وردپرس 3 اروپا


 
310,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

10GHZ پردازنده

3 گیگابایت رم

1 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

هاست وردپرس 4 اروپا


 
410,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

14GHZ پردازنده

4 گیگابایت رم

1 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

هاست وردپرس 5 اروپا


 
550,000 تومان
ماهانه

50 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

18GHZ پردازنده

6 گیگابایت رم

1 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف