سرور مجازی ایران

سرور مجازی 1 ایران


 
468,000 تومان
ماهانه

1 هسته پردازنده

2GB رم

1 آی پی

40GB_nvme فضای ذخیره سازی

نامحدود پهنای باند ماهیانه

سرور مجازی 2 ایران


 
780,000 تومان
ماهانه

2 هسته پردازنده

4GB رم

1 آی پی

60GB_nvme فضای ذخیره سازی

نامحدود پهنای باند ماهیانه

سرور مجازی 3 ایران


 
1,716,000 تومان
ماهانه

4 هسته پردازنده

8GB رم

1 آی پی

80GB_nvme فضای ذخیره سازی

نامحدود پهنای باند ماهیانه

سرور مجازی 4 ایران


 
2,184,000 تومان
ماهانه

6 هسته پردازنده

16GB رم

1 آی پی

180GB_nvme فضای ذخیره سازی

نامحدود پهنای باند ماهیانه