هاستینگ

هاست وردپرس 1 ایران


 
180,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

5GHZ پردازنده

1 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

هاست وردپرس 2 ایران


 
210,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای هاست

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

8GHZ پردازنده

2 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

هاست وردپرس 3 ایران


 
270,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

10GHZ پردازنده

3 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

هاست وردپرس 4 ایران


 
360,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضای هاست

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

14GHZ پردازنده

4 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

هاست وردپرس 5 ایران


 
480,000 تومان
ماهانه

50 گیگابایت فضای هاست

800 گیگابایت ترافیک ماهیانه

18GHZ پردازنده

6 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف