هاستینگ

لینوکس حرفه ای 1 اروپا


 
160,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

2GHZ پردازنده

1 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

لینوکس حرفه ای 2 اروپا


 
180,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

5GHZ پردازنده

1 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

لینوکس حرفه ای 3 اروپا


 
220,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

8GHZ پردازنده

2 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

لینوکس حرفه ای 4 اروپا


 
260,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

10GHZ پردازنده

3 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف

لینوکس حرفه ای 5 اروپا


 
380,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضای هاست

نامحدود ترافیک ماهیانه

14GHZ پردازنده

4 گیگابایت رم

10 گیگابیت پورت

کنترل پنل cPanel

خرید سالیانه 2 ماه تخفیف